[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Cymraeg a Llyfrau Saesneg | Welsh Books & Welsh Interest Books: Siop Lyfrau Ar-Lein Gwasg Carreg Gwalch Online Bookshop


Baner Gwasg Carreg Gwalch Banner

Sel Gwasg Carreg Gwalch Sale

Croeso

Lawrlwytho llyfryddiaeth Llafar Gwladi wefan Gwasg Carreg Gwalch, cyhoeddwyr dewis eang o lyfrau darllen Cymraeg a llyfrau Saesneg difyr i blant, oedolion ac ymwelwyr Cymru.

Mae'r wefan hon yn cynnig gwasanaeth eFarchnad, felly cewch archebu'r llyfrau dros y wê yn ddiogel.

Defnyddiwch y ddewislen ar y chwith i ddod o hyd i'r llyfrau sydd o ddiddordeb i chwi.

FacebookOs na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, yna cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Welcome

Cludiant am ddim ar bob archeb dros 15 punt i'r Deyrnas Unedig | Free delivery on all UK orders over 15 poundsto the Gwasg Carreg Gwalch website, publishers of a wide range of Welsh books and Welsh interest books for adults, children and visitors to Wales.

This website offers an online shopping service, so you can order the books you want securely online. Use the navigation menu on the left to find books that are of interest to you.

If you are unable to find what you are looking for, then please contact us and we'll be happy to help.

Y Llyfrau Diweddaraf | The Latest Book Releases

 • Black River

  Black River

  A truly Welsh novel from the author of Fighting Pretty. Harry Roberts is a Cardiff journalist haunted by his failure to cover the Aberfan disaster.

  £7.50

 • Story of the Irish Mail, The

  Story of the Irish Mail, The

  The story of 'The Irish Mail', the train which has travelled from London to Ireland via Holyhead for almost two centuries.

  £8.50

 • Tra Bo Dau

  Tra Bo Dau

  Nofel gyfoes, ddoniol ac unigryw am berthyn, ac am beidio pherthyn. Cydblethir straeon am ddau gymeriad a dwy ddegawd yn Llundain, gan greu darlun lliwgar o'r ddinas honno drwy lygaid un a fagwyd yno.

  £8.00

 • Darkest of Days, The

  Darkest of Days, The

  A novel based on the Senghennydd disaster of October 1913, the worst tragedy in the story of Welsh coalmining when 439 workers, both men and boys, perished.

  £5.99

 • Argae Haearn, Yr

  Argae Haearn, Yr

  'Fydd dim un Tryweryn arall yng Nghymru!' Nofel gyffrous yn portreadu dewrder trigolion Cwm Gwendraeth Fach wrth iddynt frwydro i atal eu tiroedd a'u cartrefi rhag cael eu boddi yn ystod Haf 1963.

  £5.99

 • Adref o Uffern

  Adref o Uffern

  Cyfrol yn portreadu bywyd Ellis Williams, Trawsfynydd, un o'r cleifion cyntaf erioed i dderbyn triniaeth gosmetig ar ei wyneb.

  £8.00

 • Ar Ben y Ffordd

  Ar Ben y Ffordd

  Hynt a helynt hyfforddwr dysgu dreifio o Bwllheli, fu wrth y llyw am ddeugain mlynedd a mwy.

  £5.00

 • Cerddi Moeldrehaearn - Cerddi John Ellis Lewis

  Cerddi Moeldrehaearn - Cerddi John Ellis Lewis

  Roedd John Ellis Lewis wedi bod yn barddoni ers blynyddoedd, ac yng nghefn gwlad Maldwyn roedd yna hen, hen draddodiad o ysgrifennu cerddi troeon trwstan, gyda phobl fel Iago Erfyl a Pierce Roberts yn rhoi lle anrhydeddus yn eu colofnau Cymraeg yn y County Times a'r Montgomeryshire Express i benillion o'r fath.

  £6.50

 • Geiriau Bach Chwareus

  Geiriau Bach Chwareus

  Casgliad o farddoniaeth gan fardd plant presennol Cymru, Anni Llŷn, beirdd plant blynyddoedd a fu a chyfranwyr eraill.

  £5.00

 • Pen-Blwydd Mwnci, Gogyrogo a Char Gwyll (Llafar Gwlad: 89)

  Pen-Blwydd Mwnci, Gogyrogo a Char Gwyll (Llafar Gwlad: 89)

  Cyfrol o eiriau a dywediadau rhyfedd Cymraeg.

  £6.50