[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Cymraeg a Llyfrau Saesneg | Welsh Books & Welsh Interest Books: Siop Lyfrau Ar-Lein Gwasg Carreg Gwalch Online Bookshop


Baner Gwasg Carreg Gwalch Banner

Sel Gwasg Carreg Gwalch Sale

Croeso

Lawrlwytho llyfryddiaeth Llafar Gwladi wefan Gwasg Carreg Gwalch, cyhoeddwyr dewis eang o lyfrau darllen Cymraeg a llyfrau Saesneg difyr i blant, oedolion ac ymwelwyr Cymru.

Mae'r wefan hon yn cynnig gwasanaeth eFarchnad, felly cewch archebu'r llyfrau dros y wê yn ddiogel.

Defnyddiwch y ddewislen ar y chwith i ddod o hyd i'r llyfrau sydd o ddiddordeb i chwi.

FacebookOs na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, yna cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Welcome

Cludiant am ddim ar bob archeb dros 15 punt i'r Deyrnas Unedig | Free delivery on all UK orders over 15 poundsto the Gwasg Carreg Gwalch website, publishers of a wide range of Welsh books and Welsh interest books for adults, children and visitors to Wales.

This website offers an online shopping service, so you can order the books you want securely online. Use the navigation menu on the left to find books that are of interest to you.

If you are unable to find what you are looking for, then please contact us and we'll be happy to help.

Y Llyfrau Diweddaraf | The Latest Book Releases

 • Yr Hen Ddyddiadau

  Yr Hen Ddyddiadau

  Hunangofiant yn adrodd hanes John Pierce Jones yn blentyn yn ardal wledig Niwbwrch, Sir Fn, a'r newid byd a ddaeth i'w ran wrth i'w fam ail-briodi a symud y teulu i gyffiniau Llundain pan oedd John yn 12 oed.

  £9.50

 • Achub Anifail: Antur Arctig

  Achub Anifail: Antur Arctig

  Mae arth wen wedi ei darganfod yn farw mewn pentref ger Alaska. Mae'n anarferol iawn i arth wen ddod mor agos i annedd bodau dynol ac felly mae rhywbeth mawr o'i le.

  £5.99

 • Dim Gobaith Caneri

  Dim Gobaith Caneri

  Llyfr hwyliog i blant yn cynnwys idiomau, priod-ddulliau a dywediadau difyr. Nid gwerslyfr mo'r gyfrol hon ond llyfr hwyliog sy'n esbonio pob dywediad mewn meicro-stori.

  £5.99

 • Straeon Nadolig y Plant

  Straeon Nadolig y Plant

  Yn 2014, cynhaliodd Radio Cymru gystadleuaeth Stori Nadolig Fer i ysgolion cynradd a chael actorion i berfformio'r rhai buddugol ar raglen Sin Cothi, Bore Cothi.

  £5.99

 • Enlli - Tu Hwnt i'r Swnt

  Enlli - Tu Hwnt i

  Cyfrol ddarluniadol hardd, liw llawn am Ynys Enlli gan ffotograffydd sydd wedi treulio cryn amser ar yr ynys. Delweddau yw prif gynnwys y gyfrol, ond ceir hefyd bytiau am hanes yr ynys ynghyd ag ymateb ymwelwyr i'w swyn.

  £18.00

 • Englynion Mynwentydd Gwlad Llyn a'r Cyffiniau

  Englynion Mynwentydd Gwlad Llyn a

  Casgliad o englynion ar feddfeini ym Mhenllyn sy'n gyfraniad gwerthfawr i astudiaethau o hanes un o ardaloedd mwyaf gwledig gogledd Cymru ac yn adlewyrchiad o'r profedigaethau a effeithiodd ar y gymdeithas o'r ddeunawfed ganrif hyd heddiw.

  £16.50

 • Pobol Enlli

  Pobol Enlli

  Casgliad o ddeg ysgrif amrywiol yn cyflwyno atgofion personol am fywyd ar Ynys Enlli, a'r newidiadau a brofwyd ar yr ynys yn ystod yr 20fed ganrif trwy lygaid y trigolion.

  £8.50

 • Votes for Women

  Votes for Women

  A volume tracing the contribution of the North Wales Suffragists to the campaign for votes for women during the period 1907-14.

  £8.50

 • Hafan Deg

  Hafan Deg

  Llanc ifanc o'r Cymoedd yw Byrti, sy'n penderfynu ymuno 'r fyddin yn hytrach na wynebu oes hir yn y pyllau glo. Caiff ei anfon i wersyll hyfforddi yn y Rhyl, tref sydd fel nefoedd iddo - ond nid nefoedd sy'n ei ddisgwyl ar faes y gad yn Ffrainc.

  £8.00

 • A Oes Heddwas?

  A Oes Heddwas?

  Nofel dditectif ysgafn ddychanol wedi'i lleoli ar Faes y Brifwyl ym Meifod.

  £8.00

 • Fi Sy'n Cael y Ci

  Fi Sy

  Mae Gwen newydd ddathlu ei phen-blwydd yn hanner cant a'i phlant ar fin gadael y nyth - ac mae ei phartner wedi ei gadael yn ddisymwth.

  £8.00

 • Dan Gwmwl Du

  Dan Gwmwl Du

  Pedwaredd nofel yr awdur o Fn. Unwaith yn rhagor, mae'r ditectif pengaled Jeff Evans ynghlwm ag achos cyffrous a pheryglus - y thema y tro hwn yw'r fasnach mewn pobol.

  £8.50

 • Arthur yn Achub y Byd a Pedrig y Pysgodyn Pengaled

  Arthur yn Achub y Byd a Pedrig y Pysgodyn Pengaled

  Y gyfrol gyntaf mewn cyfres wreiddiol o 'straeon denu darllen'. Wedi'u hanelu at blant 6+, dyma ddwy stori ffraeth a difyr sy'n cynnwys sefyllfaoedd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu nhw.

  £4.99

 • Blas y Bryniau

  Blas y Bryniau

  Pan glywn Dafydd Edwards yn canu, does dim angen gofyn pwy sydd wrthi. Mae ganddo lais cwbl unigryw, ac aeth 'i ddawn a'i Gymreictod gydag ef ledled y byd.

  £8.50

 • Feathers in my Cap

  Feathers in my Cap

  The autobiography of Picton Jones of Llanwnnen, an expert in the field of birds and fowls. His career has spanned over 70 years and he has won over five thousand main prizes at prime shows throughout Britain.

  £8.50

 • Walking in the South Wales Valleys

  Walking in the South Wales Valleys

  A pocket guide to 11 heritage walks in Glamorgan and Gwent,

  £5.99

 • Snowdonia Best Valley Walks

  Snowdonia Best Valley Walks

  A useful guide to 21 varied walks in Snowdonia, comprising short family walks, valley and mountain walks, with colour maps and photographs and information about the history and landscape of the area.

  £8.00

 • Cental Wales Best Walks

  Cental Wales Best Walks

  A useful guide to 20 varied walks in central Wales, comprising short family walks and walks along lakes and rivers, hills and woodlands, with colour maps and photographs and information about the history and landscape of the area.

  £8.00

 • Pembrokeshire Standing Stones

  Pembrokeshire Standing Stones

  After spending many years as a farmer's wife and mother in Gloucestershire, Jill Young moved to West Wales, where, like Graham Sutherland before her, she felt a strong affinity with the Pembrokeshire landscape.

  £18.00