[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Cymraeg a Llyfrau Saesneg | Welsh Books & Welsh Interest Books: Siop Lyfrau Ar-Lein Gwasg Carreg Gwalch Online Bookshop

Baner Gwasg Carreg Gwalch Banner

Sel Gwasg Carreg Gwalch Sale

Croeso

Lawrlwytho llyfryddiaeth Llafar Gwladi wefan Gwasg Carreg Gwalch, cyhoeddwyr dewis eang o lyfrau darllen Cymraeg a llyfrau Saesneg difyr i blant, oedolion ac ymwelwyr Cymru.

Mae'r wefan hon yn cynnig gwasanaeth eFarchnad, felly cewch archebu'r llyfrau dros y wê yn ddiogel.

Defnyddiwch y ddewislen ar y chwith i ddod o hyd i'r llyfrau sydd o ddiddordeb i chwi.

FacebookOs na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, yna cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Welcome

Cludiant am ddim ar bob archeb dros 15 punt i'r Deyrnas Unedig | Free delivery on all UK orders over 15 poundsto the Gwasg Carreg Gwalch website, publishers of a wide range of Welsh books and Welsh interest books for adults, children and visitors to Wales.

This website offers an online shopping service, so you can order the books you want securely online. Use the navigation menu on the left to find books that are of interest to you.

If you are unable to find what you are looking for, then please contact us and we'll be happy to help.

Y Llyfrau Diweddaraf | The Latest Book Releases

 • Er Lles Llawer - Meddygon Esgyrn Mn (Llyfrau Llafar Gwlad: 84)

  Er Lles Llawer - Meddygon Esgyrn Mn (Llyfrau Llafar Gwlad: 84)

  Y mae'r grefft o ailosod esgyrn wedi bodoli ers o leiaf dair mil o flynyddoedd ac fel pob agwedd arall o feddyginiaethu y mae iddi ei gwendidau a'i rhagoriaethau.

  £7.50

 • Mewn Un Cornel - Cip ar Fywyd Cefn Gwlad

  Mewn Un Cornel - Cip ar Fywyd Cefn Gwlad

  Magwyd Wil Griffiths yng nghymuned fechan, wledig Cornelofan ger Aberystwyth, a phortread o'r ardal honno sydd yn y gyfrol gynnes hon.

  £7.50

 • C'mon Midffld - Stori Tm o Walis

  C

  Mae'r llyfr yma'n ddathliad o'r cyfan o safbwynt yr awduron a'r actorion - o'r tic-tacs cyntaf i'r asiffeta olaf.

  £12.00

 • Hwyliau Llawen

  Hwyliau Llawen

  Atgofion Dilwyn Morgan. Maen wyneb cyfarwydd fel arweinydd nosweithiau llawen, fel diddanwr ac fel hwyliwr − ac er ei fod yn dal yn ifanc iawn, iawn, bu ei fywyd hyd yn hyn yn un lliwgar.

  £8.50

 • O Flaenau Tywi i Lannau Taf

  O Flaenau Tywi i Lannau Taf

  Ganwyd Cyril Hughes yn un or ffermdai mwyaf anghysbell yng Nghymru uwchlaw Ystrad Fflur. Y ffaith iddo gael ei fagu chwe milltir or pentref agosaf a olygodd na chychwynnodd yn yr ysgol nes oedd en chwech a hanner.

  £8.50

 • Blwyddyn Gron

  Blwyddyn Gron

  Casgliad o gerddi i'w defnyddio yng nghylch y tymhorau yw hwn.

  £12.00

 • Pa Beth yr Aethoch Allan i'w Achub

  Pa Beth yr Aethoch Allan i

  Casgliad o ysgrifau arloesol a gynigir er mwyn cynorthwyo'r gwrthsafiad yn erbyn dadfeiliad y Gymru Gymraeg gan Simon Brooks, Patrick Carlin, Iwan Edgar, Huw Lewis, Delyth Morris, Richard Glyn Roberts a Ned Thomas, rhai o brif feddylwyr y mudiad iaith yn y Gymru gyfoes.

  £10.00

 • Before Farming

  Before Farming

  In this enjoyable, entertaining and well-researched book, Julian Heath writes of the lives of the Neanderthals in Wales and Europe and in Mesolithic sites in Wales, and examines the Paviland 'Red Lady' find of 1822, hunter-gatherer communities, bead factories, and footprints - animal and human.

  £8.00

 • Hwyl a Sbri Efo Twm Tomato

  Hwyl a Sbri Efo Twm Tomato

  Llyfr gweithgaredd i'r plant lleiaf yng nghwmni Twm Tomato.

  £3.99

 • Eliffant yn yr Ardd

  Eliffant yn yr Ardd

  Yr Almaen, 1945. Mae'r bomiau yn disgyn ar Dresden gan ddinistrio cartref Elizabeth, Karli a'u mam. Rhaid i'r tri ffoi am eu bywydau drwy'r eira drwy adfeilion peryglus a cheisio osgoi milwyr byddin Rwsia sy'n nesu bob eiliad.

  £5.99

 • Ffrindiau Gorau (Cylchgrawn Calon)

  Ffrindiau Gorau (Cylchgrawn Calon)

  Mae Elin yn treulio gwyliau'r haf yn gwneud profiad gwaith ar y cylchgrawn gwych, Calon.

  £4.99

 • Cwmwl dros y Cwm

  Cwmwl dros y Cwm

  Ychydig cyn 8.30 y bore ar y 14 Hydref, 1913 bu farw 439 o ddynion a bechgyn mewn ffrwydrad ofnadwy yng nglofa Senghennydd.

  £5.99

 • Twm Tomato a'r Tan Gwyllt

  Twm Tomato a

  Am hwyl! Mae Twm Tomato a Deryn Melyn yn hedfan i weld y Sioe Tn Gwyllt. What fun! Twm Tomato and Deryn Melyn are flying to see the Fireworks Show. But not everyone likes fireworks.

  £4.99

 • Phenomenon of Welshness 2, The

  Phenomenon of Welshness 2, The

  In this sequel, he explores some more 'unmentionables', and invites readers to explore their own responses to such issues as the birth-rate in Wales and its effect on the Welsh language and culture.

  £9.00

 • Remember Senghenydd - The Colliery Disaster of 1913

  Remember Senghenydd - The Colliery Disaster of 1913

  On 14 October 1913 about 950 men were working deep beneath Senghenydd, near Caerffili, when there was a huge explosion in the Universal Colliery.

  £8.00

 • Senghennydd (Llyfrau Llafar Gwlad 83)

  Senghennydd (Llyfrau Llafar Gwlad 83)

  Mae ambell enw lle sy'n creu tawelwch dim ond wrth ei ynganu - un o'r rheiny yw Senghennydd. Yn Hydref 1913, ysgydwyd y cwm gan ffrwydriad yng nglofa'r Universal, ac ysgydwyd aelwydydd yr ardal pan gollwyd cyfanswm o 440 o fywydau yn dilyn effeithiau'r danchwa.

  £7.50