[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Cymraeg a Llyfrau Saesneg | Welsh Books & Welsh Interest Books: Siop Lyfrau Ar-Lein Gwasg Carreg Gwalch Online Bookshop

Baner Gwasg Carreg Gwalch Banner

Sel Gwasg Carreg Gwalch Sale

Croeso

Lawrlwytho llyfryddiaeth Llafar Gwladi wefan Gwasg Carreg Gwalch, cyhoeddwyr dewis eang o lyfrau darllen Cymraeg a llyfrau Saesneg difyr i blant, oedolion ac ymwelwyr Cymru.

Mae'r wefan hon yn cynnig gwasanaeth eFarchnad, felly cewch archebu'r llyfrau dros y wê yn ddiogel.

Defnyddiwch y ddewislen ar y chwith i ddod o hyd i'r llyfrau sydd o ddiddordeb i chwi.

FacebookOs na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, yna cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Welcome

Cludiant am ddim ar bob archeb dros 15 punt i'r Deyrnas Unedig | Free delivery on all UK orders over 15 poundsto the Gwasg Carreg Gwalch website, publishers of a wide range of Welsh books and Welsh interest books for adults, children and visitors to Wales.

This website offers an online shopping service, so you can order the books you want securely online. Use the navigation menu on the left to find books that are of interest to you.

If you are unable to find what you are looking for, then please contact us and we'll be happy to help.

Y Llyfrau Diweddaraf | The Latest Book Releases

 • Cymru Fawr

  Cymru Fawr

  Yng ngwres eirias diwydiant y cafodd y Gymru yr ydym yn byw ynddi heddiw ei ffurfio. Diwydiant ddaru greu'r genedl Gymreig fodern.

  £9.99

 • 'I'r Fyddin Fechgyn Gwalia'

  Ardal draddodiadol a Chymreig ei diwylliant oedd gogledd-orllewin Cymru yn Awst 1914. Er bod yno ddiwydiannau fel morwriaeth a chwareli, tymhorau'r flwyddyn amaethyddol oedd yn dylanwadu fwyaf ar fywydau pobl.

  £8.00

 • Cyfarwydd, Y

  Cyfarwydd, Y

  Nofel gyfoes sy'n plethu hiwmor deifiol chwedlau a straeon traddodiadol Cymru.

  £12.00

 • Uncle Tom at War - From Penmachno to Prison Camp

  Uncle Tom at War - From Penmachno to Prison Camp

  The story of Thomas Williams, born in Penmachno, Gwynedd, who worked as a tailor until he joined the Liverpool Scottish Regiment in November 1915.

  £8.00

 • Elis o'r Nant - Cynrychiolydd y Werin

  Elis o

  Yn y cofiant hwn, cawn ddarlun llawn a diddorol o gymeriad lliwgar o'r 19eg ganrif, Ellis Pierce (1841-1912), 'Elis o'r Nant'.

  £7.50

 • Beirdd Ffosydd y Gwledydd Celtaidd 1914-18

  Beirdd Ffosydd y Gwledydd Celtaidd 1914-18

  Mae cysylltiad agos rhwng barddoniaeth a'r Rhyfel Mawr - a hynny ym mhob iaith.

  £8.00

 • Darn Bach o Bapur

  Darn Bach o Bapur

  Mae'r stori hon yn seiliedig ar safiad Eileen a Trefor Beasley a ddechreuodd yn y 1950au i wrthod talu treth cyngor Llanelli nes iddyn nhw dderbyn ffurflen Gymraeg. Bu i'r brotest barhau am wyth mlynedd a golygu caledi mawr i'r teulu.

  £5.99

 • Gwraig i'r Eryr a Helynt Gwion (Cyfres Cloch)

  Gwraig i

  Yr ail gyfrol mewn cyfres wreiddiol o 'lyfrau darllen hawdd' penigamp, pob cyfrol yn cynnwys dwy stori gref wedi'u hadrodd yn ffraeth mewn modd patrymog.

  £4.99

 • Y Dyn Gwyrdd a'r Coed Teg (Cyfres Cloch)

  Y Dyn Gwyrdd a

  Y gyfrol gyntaf mewn cyfres wreiddiol o 'lyfrau darllen hawdd' penigamp, pob cyfrol yn cynnwys dwy stori gref wedi'u hadrodd yn ffraeth mewn modd patrymog.

  £4.99

 • Cadi Wyn a'r Mwclis Hud

  Cadi Wyn a

  Sshh! Mae gan Cadi Wyn gyfrinach ... mae hi'n gallu siarad gydag anifeiliaid! Dydy Cadi ddim eisiau symud oddi wrth ei ffrindiau a mynd i fyw ar Ynys y Cregyn

  £4.99

 • Llwybr Llaethog Llundain

  Llwybr Llaethog Llundain

  Hanes Llaethwyr Llundain. Rhwng ail hanner yr 19eg a hanner cyntaf yr 20fed ganrif ymfudodd cannoedd o Gymry - Cardis gan fwyaf - o'u brydd i Lundain.

  £8.50

 • Siop Dan Evans y Barri

  Siop Dan Evans y Barri

  Roedd Siop Dan Evans y Barri yn un o'r siopau mwyaf yng Nghymru rhyw gan mlynedd yn l. Yn y diwedd, bu'n rhaid iddi gau oherwydd y newidiadau cyfoes mewn arferion siopa.

  £5.00

 • Huwcyn Hud a'r Ddiod Swyn

  Huwcyn Hud a

  Mae Huwcyn Hud yn gweithio'n galed yn Ysgol Hud a Lledrith.

  £4.99

 • Un Stribedyn Bach

  Un Stribedyn Bach

  Casgliad cyntaf o gerddi gan fardd mwyaf cyffrous ei genhedlaeth. Enillydd y Gadair Genedlaethol yn Wrecsam yn 2011.

  £8.00

 • Story of Kinmel Park Military Training Camp 1914 to 1918, The

  Story of Kinmel Park Military Training Camp 1914 to 1918, The

  This is an account of life - and illness and death - in and around the military training camp at Kinmel Park near Abergele in northern Wales that was set up in 1914.

  £8.00

 • Searching for Family and Community History in Wales

  Searching for Family and Community History in Wales

  This handbook offers guidance for tracing your ancestors and community history in Wales. Fourteen of Wales' foremost experts on community history have contributed chapters ranging from how to search censuses, estate papers, probate documents, ballads and paintings, to the importance of studying houses and landscape and identifying place-names.

  £12.00