[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Cymraeg a Llyfrau Saesneg | Welsh Books & Welsh Interest Books: Siop Lyfrau Ar-Lein Gwasg Carreg Gwalch Online Bookshop


Baner Gwasg Carreg Gwalch Banner

Sel Gwasg Carreg Gwalch Sale

Mae gan Wasg Carreg Gwalch waith achlysurol a chroesewir Golygyddion testun i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth (myrddin@carreg-gwalch.com)

Croeso

Lawrlwytho llyfryddiaeth Llafar Gwladi wefan Gwasg Carreg Gwalch, cyhoeddwyr dewis eang o lyfrau darllen Cymraeg a llyfrau Saesneg difyr i blant, oedolion ac ymwelwyr Cymru.

Mae'r wefan hon yn cynnig gwasanaeth eFarchnad, felly cewch archebu'r llyfrau dros y wê yn ddiogel.

Defnyddiwch y ddewislen ar y chwith i ddod o hyd i'r llyfrau sydd o ddiddordeb i chwi.

FacebookOs na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, yna cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Welcome

Cludiant am ddim ar bob archeb dros 15 punt i'r Deyrnas Unedig | Free delivery on all UK orders over 15 poundsto the Gwasg Carreg Gwalch website, publishers of a wide range of Welsh books and Welsh interest books for adults, children and visitors to Wales.

This website offers an online shopping service, so you can order the books you want securely online. Use the navigation menu on the left to find books that are of interest to you.

If you are unable to find what you are looking for, then please contact us and we'll be happy to help.

Y Llyfrau Diweddaraf | The Latest Book Releases

 • Golwg Newydd ar yr Hen Ogledd

  Golwg Newydd ar yr Hen Ogledd

  Mae'r gyfrol hon yn cynnig arolwg hygyrch o hanes yr Hen Ogledd (de'r Alban a gogledd Lloegr) o'r cyfnod Mesolithig hyd at Oes y Llychlynwyr.

  £9.50

 • Bara Caws - Dathlu'r Deugain

  Bara Caws - Dathlu

  Mae Cwmni Theatr Bara Caws wedi bod yn diddanu cynulleidfaoedd ledled Cymru gyda'u cynyrchiadau unigryw ers deugain mlynedd bellach. I ddathlu'r garreg filltir hon, dyma gip tu l i'r llen ar hanes y cwmni ... a rhai o'r cyfrinachau!

  £10.00

 • Byd y Morrisiaid - Pytiau o'u Gohebiaeth

  Byd y Morrisiaid - Pytiau o

  Detholiad difyr a darllenadwy o lythyrau'r Morrisiaid. Casgliad o ddyfyniadau byrion a difyr a geir yma, yn ymwneud Morrisiaid Mn, y teulu enwog hwnnw o'r ddeunawfed ganrif sydd ymhlith rhyfeddodau ein hanes a'n lln.

  £8.50

 • Canrif yn Cofio - Hedd Wyn 1917-2017

  Canrif yn Cofio - Hedd Wyn 1917-2017

  Casgliad o gerddi (1917-2016) gan amrywiol feirdd i gofio Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans, 1887-1917) ym mlwyddyn canmlwyddiant ei farwolaeth ar faes y gad yn ystod Brwydr Passchendaele.

  £9.00

 • Ac yn Olaf - Myfyrdodau Canol Oed

  Ac yn Olaf - Myfyrdodau Canol Oed

  Mae Aled Sam yn un o'n trysorau cenedlaethol, ac yn rhannu ei farn unigryw ar y byd a'i bobl yn wythnosol yn y cylchgrawn Golwg. Dyma gasgliad o rai o'i fyfyrdodau.

  £7.00

 • Bara o Ben Draw'r Byd - Stori Becws Islyn

  Bara o Ben Draw

  Hanes Geraint a Gillian Jones, dau a ddewisodd aros yn eu bro enedigol ym mhen draw Llŷn gan sicrhau bywoliaeth iddynt eu hunain ac eraill, a hynny drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

  £5.00

 • Alys Drws Nesaf

  Alys Drws Nesaf

  Cyfres newydd! Y llyfr cyntaf yng nghyfres Alys a Megan! Mae Megan, sy'n ddeuddeg oed, yn ei chael yn anodd dygymod bywyd yn yr ysgol ac yn ei chartref heb gefnogaeth ei ffrind gorau, Alys, sydd wedi symud i fyw i'r ddinas.

  £5.99

 • Cerddi'r Bugail

  Cerddi

  Cyfrol o gerddi Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans, 1887-1917). Erys ei enw ar gof ei genedl ac mae'i stori yn ein tristu, ein cynddeiriogi ac yn ein hysbrydoli o hyd.

  £6.95

 • Shepherd War Poet, The

  Shepherd War Poet, The

  A century after his death as a young man on a blood-soaked battlefield far from his mountain farm, Hedd Wyn's name remains seared on an entire nation's memory.

  £6.95

 • Le Berger Pote Combattant

  Le Berger Pote Combattant

  A French version of the poems of Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans, 1887-1917), who died during the Battle of Passchendaele before receiving the chair he had been awarded at the Birkenhead Welsh National Eisteddfod.

  £7.50

 • Een Herder-Oorlogsdichter

  Een Herder-Oorlogsdichter

  A Dutch version of a collection of the poems of Hedd Wyn (Ellis H. Evans, 1887-1917), a promising bard who died on 31 July 1917 during the Battle of Passchendaele.

  £7.50

 • Ancient Wells of Llyn, The

  Ancient Wells of Llyn, The

  Centuries ago natural wells were extremely important in the lives of people but today they are an almost forgotten part of the historical environment.

  £7.50

 • Faced with Mametz

  Faced with Mametz

  July 1916. The Battle of Mametz Wood comes to a pyrrhic end, shells and liquid fire having torn apart the French landscape.

  £8.00

 • Story of Wales, The - Histories and Ballads

  Story of Wales, The - Histories and Ballads

  A collection of stories and ballads that take us to every period in Welsh history, and to every corner of the land, in a celebratory weave of the story of Wales through the centuries. centuries.

  £12.50

 • Rhyw LUN o Hunangofiant

  Rhyw LUN o Hunangofiant

  Cyfrol liw llawn gan yr arlunydd Gareth Owen yn olrhain ei fywyd, ei waith a'i weithgarwch artistig drwy wahanol brosiectau ac arddangosfeydd.

  £10.00