[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Cymraeg a Llyfrau Saesneg | Welsh Books & Welsh Interest Books: Siop Lyfrau Ar-Lein Gwasg Carreg Gwalch Online Bookshop


Baner Gwasg Carreg Gwalch Banner

Sel Gwasg Carreg Gwalch Sale

Mae gan Wasg Carreg Gwalch waith achlysurol a chroesewir Golygyddion testun i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth (myrddin@carreg-gwalch.com)

Croeso

Lawrlwytho llyfryddiaeth Llafar Gwladi wefan Gwasg Carreg Gwalch, cyhoeddwyr dewis eang o lyfrau darllen Cymraeg a llyfrau Saesneg difyr i blant, oedolion ac ymwelwyr Cymru.

Mae'r wefan hon yn cynnig gwasanaeth eFarchnad, felly cewch archebu'r llyfrau dros y wê yn ddiogel.

Defnyddiwch y ddewislen ar y chwith i ddod o hyd i'r llyfrau sydd o ddiddordeb i chwi.

FacebookOs na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, yna cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Welcome

Cludiant am ddim ar bob archeb dros 15 punt i'r Deyrnas Unedig | Free delivery on all UK orders over 15 poundsto the Gwasg Carreg Gwalch website, publishers of a wide range of Welsh books and Welsh interest books for adults, children and visitors to Wales.

This website offers an online shopping service, so you can order the books you want securely online. Use the navigation menu on the left to find books that are of interest to you.

If you are unable to find what you are looking for, then please contact us and we'll be happy to help.

Y Llyfrau Diweddaraf | The Latest Book Releases

 • Allez Les Gallois

  Allez Les Gallois

  Ffrainc; Mehefin 2016. Mae Delyth Welsh yn edrych ymlaen at wyliau carafn hamddenol yn Ffrainc, yn mwynhau'r gwin, yr haul a'r awyrgylch... ond rhywbeth arall yn hollol sydd ar feddwl ei gŵr, Les.

  £8.00

 • Celwydd a Choncwest

  Celwydd a Choncwest

  Mae'r gyfrol hon yn ymweld sawl cyfnod o sawl congl o'r ddaear. Mae'n dechrau gyda hanes y Saeson yn goresgyn tir eu cymdogion Celtaidd ac yna'n lledu'u hesgyll at orwelion pellach.

  £9.00

 • Ysbryd Rygbi (Cyfres Rygbi 1)

  Ysbryd Rygbi (Cyfres Rygbi 1)

  Mae Owain wedi dechrau mewn ysgol newydd... ac yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gm newydd iddo. Mae pawb yn yr ysgol yn lloerig am rygbi - gan gynnwys yr athrawon - ond dydi Owain erioed wedi cydio mewn pl hirgron o'r blaen!

  £5.99

 • Pen and Plough - 20th Century Poets and Bards of Ceredigion

  Pen and Plough - 20th Century Poets and Bards of Ceredigion

  A study of social, economic and cultural change in Ceredigion, West Wales, in the 20th century, as documented in verse composed in Welsh by Ceredigion bards and poets of the time.

  £8.50

 • Cegin

  Cegin

  Mae'r llyfr coginio hwn yn gwneud defnydd o gynnyrch yn ei dymor mewn ffordd syml, flasus. Gellir gwneud nifer helaeth o'r seigiau mewn un pot, heb lawer o offer cymhleth, sy'n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr a theuluoedd prysur. Cyfrol ddarluniadol mewn lliw llawn.

  £16.00

 • Dan Amheuaeth

  Dan Amheuaeth

  Ar l cyfnod cythryblus, a nifer o achosion treisgar, mae Ditectif Sarjant Jeff Evans yn fodlon ei fyd. Mae ganddo gartref newydd, gwraig hyfryd a mab bach; ond mae rhywun yn benderfynol o chwalu'r cyfan.

  £8.50

 • Copaon Cymru - 48 o Deithiau Mynydd

  Copaon Cymru - 48 o Deithiau Mynydd

  Mwynhewch yr ucheldiroedd hyn trwy ddilyn trywydd y 48 o deithiau - ym mhob cwr o'r wlad - a gyflwynir yma gan aelodau Clwb Mynydda Cymru, ynghyd mapiau lliw, lluniau nodedig a phytiau o wybodaeth ddiddorol i'ch ysbrydoli.

  £15.00

 • Gwely Haul a Phen-Blwydd Anna a Hanna (Cyfres Clec)

  Gwely Haul a Phen-Blwydd Anna a Hanna (Cyfres Clec)

  Y pedwerydd mewn cyfres wreiddiol o 'straeon denu darllen'. Wedi eu hanelu at blant 6+, dyma ddwy stori ffraeth a difyr sy'n cynnwys sefyllfaoedd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu nhw. Lluniau du a gwyn hwyliog gan Hannah Doyle.

  £4.99

 • Y Bws Hud ac O.M.B. (Cyfres Clec)

  Y Bws Hud ac O.M.B. (Cyfres Clec)

  Y trydydd mewn cyfres wreiddiol o 'straeon denu darllen'. Wedi eu hanelu at blant 6+, dyma ddwy stori ffraeth a difyr sy'n cynnwys sefyllfaoedd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu nhw. Lluniau du a gwyn hwyliog gan Hannah Doyle.

  £4.99

 • ABC Byd Natur

  ABC Byd Natur

  Cyfrol hardd, llawn lliw ac amrywiaeth sy'n cyflwyno'r Wyddor Gymraeg i blant blwydd i oedran cynradd, wedi'i chynllunio a'i darlunio gan yr artist Luned Aaron.

  £5.95

 • Gwrach Mewn Strach (Cyfres Anni'r Wrach)

  Gwrach Mewn Strach (Cyfres Anni

  Dyw Anni Gwyn ddim yn hoffi'r athrawes wyddoniaeth yn Ysgol Pant-y-pwca, ond ydy hynny'n rheswm digon da i'w throi yn llygoden fawr? Antur gyffrous arall i Anni'r Wrach! Cyfieithiad Cymraeg o Witch in a Fix gan Eleri Huws.

  £4.00