[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Cymraeg a Llyfrau Saesneg | Welsh Books & Welsh Interest Books: Siop Lyfrau Ar-Lein Gwasg Carreg Gwalch Online Bookshop


Baner Gwasg Carreg Gwalch Banner

Sel Gwasg Carreg Gwalch Sale

Croeso

Lawrlwytho llyfryddiaeth Llafar Gwladi wefan Gwasg Carreg Gwalch, cyhoeddwyr dewis eang o lyfrau darllen Cymraeg a llyfrau Saesneg difyr i blant, oedolion ac ymwelwyr Cymru.

Mae'r wefan hon yn cynnig gwasanaeth eFarchnad, felly cewch archebu'r llyfrau dros y wê yn ddiogel.

Defnyddiwch y ddewislen ar y chwith i ddod o hyd i'r llyfrau sydd o ddiddordeb i chwi.

FacebookOs na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, yna cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Welcome

Cludiant am ddim ar bob archeb dros 15 punt i'r Deyrnas Unedig | Free delivery on all UK orders over 15 poundsto the Gwasg Carreg Gwalch website, publishers of a wide range of Welsh books and Welsh interest books for adults, children and visitors to Wales.

This website offers an online shopping service, so you can order the books you want securely online. Use the navigation menu on the left to find books that are of interest to you.

If you are unable to find what you are looking for, then please contact us and we'll be happy to help.

Y Llyfrau Diweddaraf | The Latest Book Releases

 • Antur i'r Eithaf - Atgofion Byw ar y Dibyn

  Antur i

  Hunangofiant yr anturiaethwr a'r dringwr Eric Jones.

  £9.00

 • Caeau a Mwy - Casgliad Merched y Wawr

  Caeau a Mwy - Casgliad Merched y Wawr

  Yn ystod 2010, bu canghennau Merched y Wawr ym mhob rhanbarth yng Nghymru yn casglu enwau caeau yn bennaf, gyda rhai'n ychwanegu atynt enwau nentydd a ffynhonnau, tai a siopau ac ati.

  £4.99

 • Y Sw

  Y Sw

  Stori yw hon am fachgen ifanc sy'n byw ar fferm ddiarffordd ar Ynys Môn yn 1980. Mae ei fywyd yn newid yn llwyr pan mae ei dad, sy'n amaethwr ac entrepreneur mentrus, yn manteisio ar gyfle i sefydlu Sŵ ar y fferm.

  £8.50

 • Straeon Gorau'r Byd

  Straeon Gorau

  Casgliad eclectig o 10 o straeon byd-eang i'w darllen â phlant 4+ wedi'u casglu a'u hailadrodd gan 'Hoff Awdur Cymru', Caryl Lewis.

  £8.50

 • Nadolig yr Hen Deulu

  Nadolig yr Hen Deulu

  Casgliad o garolau Daniel Protheroe o America.

  £6.50

 • No Mod Cons

  No Mod Cons

  In this book, Mary Lloyd Jones gives a lively account of her struggles both to paint on her own account and to organise a better world for Welsh artists.

  £7.50

 • Dan Ewyn y Don

  Dan Ewyn y Don

  Yn dilyn llwyddiant Dan yr Wyneb a Dan Ddylanwad, dyma drydedd nofel John Alwyn Griffiths am dref Glan Morfa a'i thrigolion.

  £7.50

 • Hiwmor Pobol Capel (Cyfres Sgyrsiau Noson Dda)

  Hiwmor Pobol Capel (Cyfres Sgyrsiau Noson Dda)

  Pwy oedd Bull McCabe? Beth oedd natur y berthynas rhwng yr hen Frenhines Fictoria a'i 'chariadlanc' o India? Pa gysylltiad sydd rhwng T. H. Parry-Williams a Mistar Chips? Sut tybed y daeth un o ddramâu coll Cynan i'r fei? Pam defnyddio'r ymadrodd 'Ych a Fi' mewn cyswllt â Syr Thomas Parry o bawb?

  £7.50

 • Odli Wobli

  Odli Wobli

  Mae Tony Llewelyn yn un sy'n gweld yr ochr ddoniol o bopeth - dyna pam mae o'n odli'n wobli.

  £5.99

 • Cadi Wyn a'r Llygoden Gerddorol

  Cadi Wyn a

  Sshh! Mae gan Cadi Wyn gyfrinach ... mae hi'n gallu siarad gydag anifeiliaid! Ar ei diwrnod cyntaf yn ei hysgol newydd, mae Cadi Wyn yn cael cwmni llygoden hynod sy'n gallu canu'n swynol.

  £4.99

 • Huwcyn Hud a'r Cracer Nadolig

  Huwcyn Hud a

  Mae Huwcyn Hud wrth ei fodd gyda'r Nadolig. Mae o ar ben ei ddigon yn sledio ar ei gar llusg gyda'i ffrind gorau, Brychan, ac yn bwyta bwyd Nadolig bendigedig.

  £4.99