[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Cymraeg a Llyfrau Saesneg | Welsh Books & Welsh Interest Books: Siop Lyfrau Ar-Lein Gwasg Carreg Gwalch Online Bookshop


Baner Gwasg Carreg Gwalch Banner

Sel Gwasg Carreg Gwalch Sale

Croeso

Lawrlwytho llyfryddiaeth Llafar Gwladi wefan Gwasg Carreg Gwalch, cyhoeddwyr dewis eang o lyfrau darllen Cymraeg a llyfrau Saesneg difyr i blant, oedolion ac ymwelwyr Cymru.

Mae'r wefan hon yn cynnig gwasanaeth eFarchnad, felly cewch archebu'r llyfrau dros y wê yn ddiogel.

Defnyddiwch y ddewislen ar y chwith i ddod o hyd i'r llyfrau sydd o ddiddordeb i chwi.

FacebookOs na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, yna cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Welcome

Cludiant am ddim ar bob archeb dros 15 punt i'r Deyrnas Unedig | Free delivery on all UK orders over 15 poundsto the Gwasg Carreg Gwalch website, publishers of a wide range of Welsh books and Welsh interest books for adults, children and visitors to Wales.

This website offers an online shopping service, so you can order the books you want securely online. Use the navigation menu on the left to find books that are of interest to you.

If you are unable to find what you are looking for, then please contact us and we'll be happy to help.

Y Llyfrau Diweddaraf | The Latest Book Releases

 • Hafan Deg

  Hafan Deg

  Llanc ifanc o'r Cymoedd yw Byrti, sy'n penderfynu ymuno Ô'r fyddin yn hytrach na wynebu oes hir yn y pyllau glo. Caiff ei anfon i wersyll hyfforddi yn y Rhyl, tref sydd fel nefoedd iddo - ond nid nefoedd sy'n ei ddisgwyl ar faes y gad yn Ffrainc.

  £8.00

 • A Oes Heddwas?

  A Oes Heddwas?

  Nofel dditectif ysgafn ddychanol wedi'i lleoli ar Faes y Brifwyl ym Meifod.

  £8.00

 • Telynores Maldwyn - Bywyd a Gwaith Nansi Richards 1888-1979

  Telynores Maldwyn - Bywyd a Gwaith Nansi Richards 1888-1979

  Telynores Maldwyn - Bywyd a Gwaith Nansi Richards 1888-1979 gan Nia Gwyn Evans

  £8.50

 • Twm Bach ar y Mimosa

  Twm Bach ar y Mimosa

  Hanes taith Dafydd, bachgen 10 oed, o AberdÔr i lannau Patagonia, sydd yn y nofel. Mae Dafydd yn cofnodi'r hanes, gan obeithio'i rannu Ô Twm, ei ffrind gorau, ryw ddiwrnod.

  £5.99

 • Paent!

  Paent!

  Nofel sy'n dangos sut mae un haf tyngedfennol yn hanes ein gwlad yn effeithio Robert. Daw miri arwisgo Siarl yng Nghastell Caernarfon ac ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i gael arwyddion dwyieithog yn ystod haf 1969 yn fyw yn y nofel hon.

  £5.99

 • Cat, Daf a'r Map

  Cat, Daf a

  Cat, Daf a'r map sy'n dod yn fyw.

  £5.99

 • Life on the Edge, A

  Life on the Edge, A

  The autobiography of the adventurer and climber Eric Jones, the farmer's son from Clwyd who climbed some of the world's highest peaks, displaying nerves of steel while facing many challenges.

  £9.95

 • Achub Anifail: Erlid Eliffant

  Achub Anifail: Erlid Eliffant

  Mae'r efeilliaid Ben a Sara'n mynd i'r safana lle mae poblogaeth yr eliffantod Affricanaidd dan fygythiad. Ond, mae rhai ymwelwyr yn talu symiau mawr o arian er mwyn erlid anifeiliaid o ran sbort.

  £5.99

 • Rhwng y Craciau

  Rhwng y Craciau

  Mae'r cerddi hyn wedi'u gwreiddio'n ddwfn yn naear dwyrain Maldwyn, Pumlumon a'r gororau. Llefydd a chymeriadau'r ardal hon ar hyd y canrifoedd sy'n britho tudalennau'r gyfrol o Lanrhaeadr ym Mochnant i Lanidloes ac o gyfnod Glyndŵr - a chynt - hyd at Siartwyr Llanidloes, Nansi Richards a Laura Ashley.

  £7.50

 • Cat, Daf and the Map

  Cat, Daf and the Map

  Cat, Daf and the map that comes to life.

  £5.99

 • Theatr a Chymdeithas

  Theatr a Chymdeithas

  Ysgariad yr iaith Gymraeg oddi wrth ei diwylliant yw prif berygl yr oes, yn ˘l awdur y gyfrol hon. Ond beth yw'r diwylliant? Ceisio ateb y cwestiwn hwn yw nod yr astudiaeth fanwl hon ar wreiddiau a hanes sefydlu Theatr Felin-fach.

  £7.50

 • Pethau Patagonia

  Pethau Patagonia

  Argraffiad newydd o atgofion Fred Green, ffermwr o'r Wladfa, gyda phenodau a lluniau ychwanegol. 39 llun du-a-gwyn.

  £7.50

 • Plu yn fy Nghap (Llafar Gwlad 88)

  Plu yn fy Nghap (Llafar Gwlad 88)

  D. Picton Jones yw prif arbenigwr Cymru ar fridio a dangos dofednod. Ond does arno ddim angen enw llawn na chyfenw. Mae Pic yn ddigon. Dyma hanes Dyn yr Adar, gŵr sy'n fwy o dderyn na'r un o'i ddofednod.

  £6.50

 • London Milk Trail, The

  London Milk Trail, The

  This is the story of the dairy industry in London. Between the second half of the 19th century and the first half of the 20th century, many families from Wales - especially from Ceredigion - moved to London in search of a better life due to the harsh conditions of life on their smallholdings, following a route already pioneered by drovers and cattlemen.

  £8.50

 • Mountains of Snowdonia in Art, The

  Mountains of Snowdonia in Art, The

  The visualisation of mountain scenery from the mid eighteenth century to the present day. Snowdonia became a subject for landscape artists comparatively early.

  £18.00

 • Stori Cymru - Baledi a Hanesion

  Stori Cymru - Baledi a Hanesion

  Mae hanes Cymru yn llawn straeon. Straeon doniol, trist, cyffrous, arwrol a hudolus. Eto un stori yw hi, mewn gwirionedd.

  £12.50